Plastics 4.0 – การเข้าถึงข้อมูลที่จะทำให้คุณมีกำไรมากขึ้นในธุรกิจการฉีดพลาสติก

อุตสาหกรรม 4.0 กับ พลาสติก 4.0

อุตสาหกรรม 4.0 หรือ INDUSTRY 4.0 

คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เป็นการนำเทคโนโลยี ด้านสารสนเทศ ด้านคอมพิวเตอร์และด้านอุตสาหกรรมการผลิตมาผสมผสานกัน เพื่อวัตถุประสงค์ทำให้เกิดการผลิตทางอุตสาหกรรมแบบอัจฉริยะ

อุตสาหกรรม 4.0 เป็นระบบที่มีการนำการติดต่อสื่อสารของข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการผลิต ตั้งแต่การวางแผน ควบคุมการผลิต การตรวจสอบ การจัดการ และการตัดสินใจเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น

อุตสาหกรรมได้แบ่งออกเป็นยุคๆ อุตสาหกรรม โดยที่

 • อุตสาหกรรม 1.0 – เป็นระบบอุตสาหกรรมหนักของงานที่ใช้พลังงานไอน้ำ หรือพลังงานน้ำ
 • อุตสาหกรรม 2.0 – เป็นระบบอุตสาหกรรมที่มีการผลิตสินค้าเป็นจำนวนมากตามโรงงาน
 • อุตสาหกรรม 3.0 – เป็นระบบที่มีการนำระบบอัตโนมัติ ทั้งหุ่นยนต์และแขนกลเข้ามาใช้ตามโรงงานแทนที่แรงงานมนุษย์
 • อุตสาหกรรม 4.0 – เป็นระบบที่มีการนำการติดต่อสื่อสารของข้อมูลมาประยุกต์ใช้

KraussMaffei เป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกทางบริษัทก็มีการค้นคว้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเมื่อก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 บริษัทจึงให้คำจำกัดความเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 ว่า พลาสติก 4.0 (Plastics 4.0)

Plastics 4.0 เป็นการผสมผสานเชื่อมต่อข้อมูลกับการพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะ 3 ด้าน

 • Intelligent Machines – พัฒนาเทคโนโลยีของเครื่องฉีดพลาสติก
 • Integrated Production – พัฒนาเทคโนโลยีด้านข้อมูลการผลิต
 • Interactive Services – พัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการ
อุตสาหกรรม 4.0
อุตสาหกรรม 4.0, พลาสติก 4.0

ติดต่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ: บริษัทเคราซ์มาไฟ กรุ๊ป เซาท์ อีสท์ เอเชีย จำกัด | Tel: +66(0)2-576-1482-3 | Email: info-kmth@krauss-maffei.co.th

Intelligent Machines: พัฒนาเทคโนโลยีของเครื่องฉีดพลาสติก

KraussMaffei  เพิ่มการเก็บ ตรวจสอบ และนำไปใช้ที่เครื่องฉีดพลาสติกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตมากขึ้นเป้าหมายคือ ลดของเสีย ลดการหยุดเครื่องจักร และลดเวลาที่ใช้ผลิต

 • APC plus
 • Weekly Timer 
apc plus

Adaptive Process Control (APC plus)

เข้าไปช่วยปรับตำแหน่ง Switch-over ให้เหมาะสมกับความหนืดของพลาสติก(Viscosity) ขณะนั้น ๆ ซึ่งส่งผลต่อการเข้าสู่ช่วงการย้ำ (Holding Pressure) อย่างเหมาะสม ทำให้ได้ชิ้นงานเต็มตามที่ต้องการถึงแม้ความหนืดของเนื้อพลาสติกจะต่างกันส่งผลให้

 • ลดของเสีย – การฉีดไม่เต็ม (Short Shot)
 • ลดต้นทุนการผลิต-ชิ้นงานมีความสม่ำเสมอ อาจเพิ่มสัดส่วนของรีไซเคิลสำหรับวัตถุดิบได้
 • ลดการหยุดเครื่องฉีดพลาสติกทำให้ทำงานง่ายและเร็วขึ้น
 • ลดต้นทุนพลังงานที่ไม่จำเป็นลงอย่างมาก
 • เพิ่มผลผลิต

Weekly Timer /ตัวช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวางแผนการฉีดพลาสติก

ขั้นตอนการเตรียมเม็ดพลาสติกก่อนเริ่มการผลิตโดยปกติผู้ปฏิบัติงานจะต้องทำการอุ่นเม็ดพลาสติกและเปิดระบบไฮดรอลิก มักจะทำในเวลาพร้อม ๆกันทุกเครื่องตอนเริ่มงาน แต่ถ้ามองถึงความจำเป็นและความเหมาะสม แต่ละการผลิตไม่ได้ต้องการเวลาที่เท่ากัน ดังนั้นการเริ่มอุ่นเม็ดพลาสติกพร้อมกันเป็นผลให้บางเครื่องที่ร้อนเร็วก็จะรอนานจนเกินไป (ซึ่งถือเป็นการสูญเสียทางด้านเวลา และ อาจส่งผลต่อคุณภาพของเม็ดพลาสติกด้วย) อีกการสูญเสียนึงที่มักเกิดขึ้นคือปริมาณของเม็ดพลาสติกที่ทำการอุ่นมากเกินจำเป็น ทำให้ต้องฟีดกลับไปเก็บ ซึ่งเม็ดพลาสติกที่ทำการอุ่นแล้วก็จะมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนไปและอาจส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงานได้

Weekly Timer จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการเรื่องเวลาให้กับอุปกรณ์ที่ต้องทำงานร่วมกับเครื่องฉีดพลาสติกได้เหมาะสมยิ่งขึ้น ตั้งแต่การเริ่มจนถึงการหยุด เป็นการลดการสูญเสียเวลา ลดพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติกให้ทำการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง บริหารจัดการทรัพยากรได้ดียิ่งขึ้น

ติดต่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ: บริษัทเคราซ์มาไฟ กรุ๊ป เซาท์ อีสท์ เอเชีย จำกัด | Tel: +66(0)2-576-1482-3 | Email: info-kmth@krauss-maffei.co.th

Intelligent Productions: พัฒนาเทคโนโลยีด้านข้อมูลการผลิต

KraussMaffei มีการพัฒนาการเชื่อมต่อกับเครื่องฉีดพลาสติก เพื่อเก็บและนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ มีสองออปชั่นในการเชื่อมต่อ คือ

 • Euromap63 จะได้ข้อมูลแต่ละรอบ
 • DataXplorer จะได้เป็นชุดข้อมูลซึ่งจะเห็นความต่อเนื่องของข้อมูล
การเชื่อมต่อเครื่องฉีดพลาสติก

DataXplorer

DataXplorer จะทำการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สำหรับเครื่องฉีดพลาสติก ของ KraussMaffei จะเป็นข้อมูลที่คุณภาพสูง สามารถเห็นแนวโน้มของข้อมูล สามารถดึงข้อมูลที่สำรองไว้ 7 วันล่าสุดที่มีบันทึกอยู่ในเครื่องฉีดพลาสติก และทำการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติ

ส่งผลให้

 • การตรวจสอบทำได้อย่างต่อเนื่อง
 • ทำการปรับและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
 • ทำการแก้ไขปัญหาและการวินิจฉัยที่ง่ายขึ้น
 • ทำการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และการประเมินอื่น ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ

BlueboX/การจัดการจากระยะไกลจากส่วนกลาง

เมื่อเครื่องฉีดพลาสติกสามารถเชื่อมต่อจากระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ต ผู้เชี่ยวชาญสามารถเข้ามาช่วยวิเคราะห์ แบ่งปันความรู้ของเขา หรือเสนอวิธีแก้ปัญหาที่รวดเร็ว โดยตรงกับผู้ปฏิบัติหน้างานได้

BlueboX  มาพร้อมกับความปลอดภัยด้านไอทีสูง ผู้ที่ได้การรับรองจึงจะสามารถเข้าใช้งานได้ ประสิทธิภาพสูงและใช้งานง่าย 

ลักษณะการทำงานของชุดซอฟต์แวร์พื้นฐาน:

 • การจัดการเครื่องจักรได้สูงสุด 32 เครื่องและผู้ใช้สูงสุด 250 คน
 • การเข้าใช้ซอฟต์แวร์พร้อมกันสูงสุด 3 คน
 • ระบบการจัดการระยะไกล, ระบบเก็บข้อมูล, ระบบข้อมูลทางด้านการผลิต, ระบบดูประสิทธิภาพของเครื่องฉีดพลาสติก, และระบบข้อมูลการซ่อมบำรุง

 

bluebox

ติดต่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ: บริษัทเคราซ์มาไฟ กรุ๊ป เซาท์ อีสท์ เอเชีย จำกัด | Tel: +66(0)2-576-1482-3 | Email: info-kmth@krauss-maffei.co.th

Interactive Services: การบริการแบบโต้ตอบ

ในโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน มีการผลิตความเร็วสูงการล่าช้าในการตัดสินใจหรือการล่าช้าในการแก้ไขปัญหา อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายที่สูงมาก ผู้ปฏิบัติงานต้องการการตัดสินใจที่รวดเร็วขณะที่ผู้ทำการตัดสินใจหรือผู้ช่วยเหลือจำเป็นที่ต้องเข้าถึงข้อมูลเพื่อทำการตัดสินใจ

KraussMaffei ได้ออกแบบและเตรียมระบบเพื่อมาเติมเต็มสิ่งที่ลูกค้าต้องการมีการเข้าถึง 2 รูปแบบคือ 1. MUC สำหรับการปรึกษาแก้ไขเครื่องจักร และ 2. Bluebox สำหรับการตัดสินด้านการผลิต ซึ่งทั้งสองระบบจะทำผ่านระบบเน็ตเวิร์คที่ปลอดภัยในการเข้าถึง

 

MUC

MUC|อุปกรณ์สำหรับเข้าถึงเพื่อการวิเคราะห์ปัญหาระยะไกล

ผู้ให้บริการสนับสนุนและวิศวกรฝ่ายเทคนิคสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน อุปกรณ์ MUC เพื่อทำการสนับสนุนด้านเครื่องฉีดพลาสติกระยะไกลในการ:

 • ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานหน้างาน 
 • ช่วยลดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเรียกช่างบำรุงรักษามาเพื่อบริการ
 • สามารถทำการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น
 

ติดต่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ: บริษัทเคราซ์มาไฟ กรุ๊ป เซาท์ อีสท์ เอเชีย จำกัด | Tel: +66(0)2-576-1482-3 | Email: info-kmth@krauss-maffei.co.th